Massage Accessory, Massage lounger, Shiatsu massage chair manufacturer

Shan Mei Industrial Co., Ltd.

Massage Accessory

Sames manufactures Massage Accessory, Massage lounger, Shiatsu massage chair, massage chair, vibration massage chair, rolling massage chair, kneading massage chair, shiatsu massage chair, massage lounger, massage accessories, health equipment, and fitness equipment.

Shan Mei Industrial Co., Ltd.
Tel : 886-6-5950733, Fax : 886-6-5959541
E-mail : shanmei@sames.com.tw
22, Lane 511, Nan Hsiung Rd., Sec. 1, Wu Chia Tsun, Kuan Miao, Tainan Hsien, Taiwan

Others products of Shan Mei Industrial Co., Ltd.:

Massage Accessory